Hải sản - mipec

Hải sản - mipec

Sắp xếp: Hiển thị:

Cua bể

250,000₫

Mực Thanh Hóa

70,000₫ 80,000₫

Tôm biển

300,000₫ 350,000₫

Cá hồi Mỹ

600,000₫ 800,000₫